BHP WROCŁAW      tel. 506-191-886

Home
Usługi BHP Wrocław
Szkolenia
Doradztwo
Kontakt
BHP Wrocław
Dla pracodawcy
Nadzór
Pracodawca zatrudniajacy do 100 osób w przypadku braku kompetentnych pracowników (spełniajacych niezbedne kwalifikacje), powierza wykonywanie zadan służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Wszyscy pracodawcy zatrudniajacy powyzej stu pracowników powinni utworzyc profesjonalna służbe bhp (art. 23711 Kodeksu Pracy).
BHP
Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 23711 §2 Kodeksu Pracy.

Usługi wykonujemy w ramach: 
- jednorazowych zleceń
- umów stałych (usługa kompleksowa)
  dotyczących nadzoru bhp i ochrony
  przeciwpożarowej
Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z bardzo istotnych obszarów w każdym zakładzie pracy, nakładający wiele obowiązków na pracodawcę, egzekwowanych przez państwowe jednostki nadzorujące. Misją H&S jest profesjonalna i skuteczna pomoc w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Korzystanie z naszych usług okaże się wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem z gwarancją najwyższej jakości.
Oferujemy Państwu szkolenia bhp wstępne oraz szkolenia bhp okresowe przeznaczone dla pracowników, kierowników i pracodawców. Oferta dotyczy również doradztwa i sprawowania stałego nadzoru jako zewnętrzna służba.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
bhp wrocław
Copyrights © H&S BHP Wrocław
Pozycjonowanie IT-COMPLEX
Katalog stron websonic.pl  Top Katalog  Kancelaria prawna Wrocław  Darmowy katalog SEO  Katalog stron www   ZielonyKatalog.net