SZKOLENIA BHP WROCŁAW

BHP WROCŁAW - O NAS

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę BHP w ramach pojedynczych zleceń lub długoterminowych - outsourcingu dla wszystkich grup zawodowych.

SZKOLENIA BHP

Proponujemy Państwu szkolenia bhp wstępne oraz szkolenia bhp okresowe przeznaczone dla pracowników, kierowników i pracodawców.

NADZÓR I DORADZTWO BHP WROCŁAW

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 23711 §2 Kodeksu Pracy.

WARTO WIEDZIEĆ

BHP

Pracodawca zatrudniajacy do 100 osób w przypadku braku kompetentnych pracowników (spełniajacych niezbedne kwalifikacje), powierza wykonywanie zadan służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Wszyscy pracodawcy zatrudniajacy powyzej stu pracowników powinni utworzyc profesjonalna służbe bhp (art. 23711 Kodeksu Pracy).

SZKOLENIA

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

NADZÓR

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 23711 §2 Kodeksu Pracy. Usługi wykonujemy w ramach: 
- jednorazowych zleceń
- umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp i ochrony przeciwpożarowej