SPECJALISTA DO SPRAW BHP

Według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy: Specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP.

Rok stażu w służbie BHP nie oznacza stażu zawodowego ogólnie, a jedynie staż w służbie BHP, który zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek utworzyć, jeżeli zatrudnia powyżej 100 pracowników.

szkolenia bhp wrocław

Do najistotniejszych obowiązków specjalisty BHP należą:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy oraz stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa,
 • prowadzenie instruktaży ogólnych w ramach szkoleń wstępnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uczestniczenie w pracach zespołu powypadkowego w celu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • uczestniczenie w ocenie ryzyka zawodowego,
 • prowadzenie doradztwa w zakresie organizacji i metod pracy oraz konsultacje z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i instytucjami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa pracy

Specjalista BHP jest uprawniony do:

 • przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się
 • w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zastosowania kar porządkowych w stosunku do pracowników naruszających obowiązujące
 • przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w
 • przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.
szkolenia bhp wrocław

WARTO WIEDZIEĆ

BHP

Pracodawca zatrudniajacy do 100 osób w przypadku braku kompetentnych pracowników (spełniajacych niezbedne kwalifikacje), powierza wykonywanie zadan służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Wszyscy pracodawcy zatrudniajacy powyzej stu pracowników powinni utworzyc profesjonalna służbe bhp (art. 23711 Kodeksu Pracy).

SZKOLENIA

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

NADZÓR

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 23711 §2 Kodeksu Pracy. Usługi wykonujemy w ramach: 
- jednorazowych zleceń
- umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp i ochrony przeciwpożarowej