SZKOLENIA BHP WROCŁAW

BHP WROCŁAW - O NAS

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę BHP w ramach pojedynczych zleceń lub długoterminowych - outsourcingu dla wszystkich grup zawodowych.

SZKOLENIA BHP

Proponujemy Państwu szkolenia bhp wstępne oraz szkolenia bhp okresowe przeznaczone dla pracowników, kierowników i pracodawców.

NADZÓR I DORADZTWO BHP WROCŁAW

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 23711 §2 Kodeksu Pracy.

SZKOLENIA BHP WROCŁAW - O NAS

bhp wrocław
Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z bardzo istotnych obszarów w każdym zakładzie pracy, nakładający wiele obowiązków na pracodawcę, egzekwowanych przez państwowe jednostki nadzorujące.

Misją H&S BHP Wrocław jest profesjonalna i skuteczna pomoc w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Korzystanie z naszych usług okaże się wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem z gwarancją najwyższej jakości.
Oferujemy Państwu szkolenia bhp wstępne oraz szkolenia bhp okresowe przeznaczone dla pracowników, kierowników i pracodawców. Oferta dotyczy również doradztwa i sprawowania stałego nadzoru jako zewnętrzna służba BHP.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

SZKOLENIA BHP WROCŁAW - JAK DZIAŁAMY

szkolenia bhp wrocław
Oferujemy Państwu kompleksową obsługę BHP w ramach pojedynczych zleceń lub długoterminowych - outsourcingu dla wszystkich grup zawodowych.
Outsourcing w zakresie służby bhp, prowadzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2004r. [Dz.U.04.246.2468 ze zmianami], stanowi często mniej kosztowne i jednocześnie bardziej skuteczne rozwiązanie dla pracodawców niż etatowy pracownik. Przenosząc część swoich zadań na wykonawcę uzyskujecie Państwo wykonanie usług po niższym koszcie, za to z gwarancją lepszej jakości.
W ramach stałego nadzoru nad warunkami pracy, oferujemy kompleksową obsługę w zakresie szkoleń i doradztwa BHP, dążąc do osiągnięcia pełnego profesjonalizmu w zapewnieniu bezpieczeństwa obsługiwanym firmom. Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 23711 §2 Kodeksu Pracy.

Usługi wykonujemy w ramach: 
- jednorazowych zleceń
- umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp i ochrony przeciwpożarowej .
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

SZKOLENIA BHP WROCŁAW

SZKOLENIA WSTĘPNE

SZKOLENIA WSTĘPNE

(przeznaczone są dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników Państwa zakładu)
SZKOLENIA OKRESOWE:

SZKOLENIA OKRESOWE:

  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno - biurowych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno - technicznych
E-LEARNING

E-LEARNING

W atrakcyjnej formie e-learningu oraz samokształcenia kierowanego proponujemy szkolenia okresowe dla:
  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników administracyjno - biurowych
  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
KURSY, SEMINARIA

KURSY, SEMINARIA

Szkolenia mają formę kursów, seminariów, bądź są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego, e-learning.

SZKOLENIA BHP WROCŁAW - NADZÓR I DORADZTWO

Do podstawowych korzyści wynikających z powierzania naszej firmie kompleksowej obsługi BHP należy ograniczenie kosztów. Pracodawca korzystając z zewnętrznej firmy nie ma potrzeby tworzenia osobnego, samodzielnego stanowiska spośród swoich pracowników lub zatrudniania nowej osoby. Wybierając nasze usługi nie musisz także martwić się o aktualność przepisów prawnych i procedur postępowania .

DOKUMENTACJA
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (szkolenia, rejestry badań)
INSTRUKCJE
Opracowanie instrukcji ogólnych BHP oraz stanowiskowych, instrukcji obsługi urządzeń oraz regulaminów pracy
RYZYKO ZAWODOWE
Analiza i opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
DOKUMENTACJA
Sporządzanie dokumentacji powypadkowej (badanie wypadków, opracowywanie wymaganej dokumentacji)
SZKOLENIA
Opracowywanie programów szkoleń
KONTROLA
Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp
OCHRONA ZDROWIA
Nadzorowanie wypełniania obowiązków nałożonych na pracodawcę w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia

SZKOLENIA BHP WROCŁAW - KONTAKT

telefon.jpg
H&S BHP Wrocław
tel. 506-191-886
e-mail: info@bhp-wroclaw.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
W celu zapoznania sie z Państwa potrzebami i przedstawieniem właściwej oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

WARTO WIEDZIEĆ

BHP

Pracodawca zatrudniajacy do 100 osób w przypadku braku kompetentnych pracowników (spełniajacych niezbedne kwalifikacje), powierza wykonywanie zadan służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Wszyscy pracodawcy zatrudniajacy powyzej stu pracowników powinni utworzyc profesjonalna służbe bhp (art. 23711 Kodeksu Pracy).

SZKOLENIA

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

NADZÓR

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba BHP na podstawie art. 23711 §2 Kodeksu Pracy. Usługi wykonujemy w ramach: 
- jednorazowych zleceń
- umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru BHP i ochrony przeciwpożarowej