SZKOLENIA BHP WROCŁAW

SZKOLENIA WSTĘPNE

SZKOLENIA WSTĘPNE

(przeznaczone są dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników Państwa zakładu)
SZKOLENIA OKRESOWE:

SZKOLENIA OKRESOWE:

  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno - biurowych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno - technicznych
E-LEARNING

E-LEARNING

W atrakcyjnej formie e-learningu oraz samokształcenia kierowanego proponujemy szkolenia okresowe dla:
  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników administracyjno - biurowych
  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
KURSY, SEMINARIA

KURSY, SEMINARIA

Szkolenia mają formę kursów, seminariów, bądź są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego, e-learning.
Zgodnie z Art. 2373. § 2. (179) Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. W ramach stałego nadzoru nad warunkami pracy oferujemy kompleksową obsługę w zakresie szkoleń.
Bhp Wroclaw 06