SZKOLENIA BHP WROCŁAW - NADZÓR I DORZADZTWO

Do podstawowych korzyści wynikających z powierzania naszej firmie kompleksowej obsługi BHP należy ograniczenie kosztów. Pracodawca korzystając z zewnętrznej firmy nie ma potrzeby tworzenia osobnego, samodzielnego stanowiska spośród swoich pracowników lub zatrudniania nowej osoby. Wybierając nasze usługi nie musisz także martwić się o aktualność przepisów prawnych i procedur postępowania .

DOKUMENTACJA
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (szkolenia, rejestry badań)
INSTRUKCJE
Opracowanie instrukcji ogólnych BHP oraz stanowiskowych, instrukcji obsługi urządzeń oraz regulaminów pracy
RYZYKO ZAWODOWE
Analiza i opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
DOKUMENTACJA
Sporządzanie dokumentacji powypadkowej (badanie wypadków, opracowywanie wymaganej dokumentacji)
SZKOLENIA
Opracowywanie programów szkoleń
KONTROLA
Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp
OCHRONA ZDROWIA
Nadzorowanie wypełniania obowiązków nałożonych na pracodawcę w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia

H&S BHP WROCŁAW

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 23711 §2 Kodeksu Pracy.