SZKOLENIA BHP WROCŁAW - KONTAKT

telefon.jpg
H&S BHP Wrocław
tel. 506-191-886
e-mail: info@bhp-wroclaw.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
W celu zapoznania sie z Państwa potrzebami i przedstawieniem właściwej oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

WARTO WIEDZIEĆ

BHP

Pracodawca zatrudniajacy do 100 osób w przypadku braku kompetentnych pracowników (spełniajacych niezbedne kwalifikacje), powierza wykonywanie zadan służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Wszyscy pracodawcy zatrudniajacy powyzej stu pracowników powinni utworzyc profesjonalna służbe bhp (art. 23711 Kodeksu Pracy).

SZKOLENIA

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

NADZÓR

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 23711 §2 Kodeksu Pracy.