SZKOLENIA BHP WROCŁAW - JAK DZIAŁAMY

szkolenia bhp wrocław
Oferujemy Państwu kompleksową obsługę BHP w ramach pojedynczych zleceń lub długoterminowych - outsourcingu dla wszystkich grup zawodowych.
Outsourcing w zakresie służby bhp, prowadzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2004r. [Dz.U.04.246.2468 ze zmianami], stanowi często mniej kosztowne i jednocześnie bardziej skuteczne rozwiązanie dla pracodawców niż etatowy pracownik. Przenosząc część swoich zadań na wykonawcę uzyskujecie Państwo wykonanie usług po niższym koszcie, za to z gwarancją lepszej jakości.
W ramach stałego nadzoru nad warunkami pracy, oferujemy kompleksową obsługę w zakresie szkoleń i doradztwa BHP, dążąc do osiągnięcia pełnego profesjonalizmu w zapewnieniu bezpieczeństwa obsługiwanym firmom. Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 23711 §2 Kodeksu Pracy.

Usługi wykonujemy w ramach: 
- jednorazowych zleceń
- umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp i ochrony przeciwpożarowej .
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

WARTO WIEDZIEĆ

BHP

Pracodawca zatrudniajacy do 100 osób w przypadku braku kompetentnych pracowników (spełniajacych niezbedne kwalifikacje), powierza wykonywanie zadan służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Wszyscy pracodawcy zatrudniajacy powyzej stu pracowników powinni utworzyc profesjonalna służbe bhp (art. 23711 Kodeksu Pracy).

SZKOLENIA

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

NADZÓR

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 23711 §2 Kodeksu Pracy. Usługi wykonujemy w ramach: 
- jednorazowych zleceń
- umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp i ochrony przeciwpożarowej